2003 års Distriktsstämma hölls på Örebro universitet

 • Styrelse och verksamhetsansvariga presenterar sig
 • Föreningarnas representanter
 • Prorektor Anna-Karin Andershed informerar om Örebro universitet
 • Underhållning av Ingela och Tomas Hagenfors
 • Presidiet med Carl-Gustaf Lundström som ordförande, Arne Augustsson som vice ordförande och Annika Gunnarsson som sekreterare.
 • Omvald ordförande Siv Kanon gratuleras av Birgitta Borg
 • Styrelse och verksamhetsansvariga presenterar sig
 • Föreningarnas representanter
 • Prorektor Anna-Karin Andershed informerar om Örebro universitet
 • Underhållning av Ingela och Tomas Hagenfors
 • Presidiet med Carl-Gustaf Lundström som ordförande, Arne Augustsson som vice ordförande och Annika Gunnarsson som sekreterare.
 • Omvald ordförande Siv Kanon gratuleras av Birgitta Borg