Bowling

Platsen kommer att ändras från Strike. Information och anmälan om deltagande till Alf eller Lena Åstholm på tel. 019-20 15 91.

  • SPF-bowlare i full action