Välkommen till SPF Seniorerna Örebro City

SPF Seniorerna Örebro City är en politiskt och religiöst obunden lokalavdelning inom SPF Seniorerna.

SPF arbetar både centralt och lokalt för att dina intressen som pensionär skall beaktas.

De flesta av våra medlemmar finns inom Örebro´s stadskärna men även utanför Örebro.

Våra månadsmöten äger rum på Slottsgatan 16 (Filadelfiakyrkan) Tisdagar kl. 14.00

Genom vår programgrupp tar vi fram ett omfattande vår- och höstprogram med varierat innehåll.

Årsavgiften är 280 kr per år.