Styrelse

Styrelse vald till årsmötet 2020

Ingrid Gustafsson

Styrelsen ordförande

Ingrid Gustavsson

Styrelsen sekreterare

Annika Gunnarsson

Styrelsen kassör

Börje Asplund

Styrelsen ledamot

Margaretha Falk

Styrelsen ledamot

Marianne Isaxon

Styrelsen ledamot

Annika Thornell

Styrelsen ledamot

Anders Nyström

Styrelsen vice ordförande,Styrelsen ledamot

Vicki Tervald

Styrelsen vice sekreterare,Styrelsen ledamot