Styrelse

Styrelse vald vid årsmötet 2023

Ingrid Gustafsson

Styrelsen ordförande

Annika Gunnarsson

Styrelsen kassör

Börje Asplund

Styrelsen ledamot

Margaretha Falk

Styrelsen ledamot

Kerstin Lindbom

Styrelsen vice ordförande,Styrelsen ledamot

Kent Olofsson

Styrelsen ledamot

Christina Westerling

Styrelsen ledamot

Marianne Isaxon

Styrelsen vice sekreterare,Styrelsen ledamot

Birgitta Uske

Styrelsen sekreterare,Styrelsen ledamot