Klassisk musiklyssning med opera

Är du intresserad, tag kontakt med Vuxenskolan tel 019-611 94 80 för mer information.