Referat från SPF Seniorerna Kamraterna hade sitt årsmöte den 26 februari 2024.

Ordförande Lars Göran Bergman hälsade 120 medlemmar välkomna och öppnade årsmötet. Under parentationen tände vi ett ljus, Koppången spelades, Gunilla Hedqvist läste upp namnen på de Kamrater som lämnat oss 2023 och vi höll en tyst minut.