Funktionärer.

Personbild

Lena Wiklander

Hörselombud och projektgruppen för Träffpunkt.

Personbild

Sören Karlsson Arevång

Projektgruppen för Träffpunkt.

Personbild

Torbjörn Joansson

Digitaliseringsombud och projektgruppen för Träffpunkt.

Personbild

Kristina Jedberger

Ansökning och ekonomiansvarig för projektet Träffpunkt.

Personbild

Karin Wilde

Medlemsregisteransvarig

Personbild

Lars Göran Bergman

Programgruppen / Resor / Arrangemang

Personbild

Gunilla Hedqvist

Programgruppen / Resor / Arrangemang

Personbild

Hans Emanuelsson

Programgruppen / Resor / Arrangemang / Webbredaktör och Administratör Facebook

Personbild

Ulf Palmér

Webbredaktör och Administratör Facebook

Personbild

Gunnel Öst

Cirkelledare Läsecirkel nr 1

Personbild

Gunilla Karlsson Lindroth

Cirkelledare Läsecirkel nr 2

Personbild

Lisbeth Wiker

Moderator Facebook

Personbilden är ej tillgänglig.

Kerstin Olsson

Cirkelledare Kvinnofröjd

Personbild

Gunnar Olsson

KPR Representant