Välkommen till vår Facebookgrupp

Nu har vi en Facebookgrupp för SPF Kamraterna där alla medlemmar med ett Facebookkonto är välkomna att vara med.

Här finns en instruktion hur du hittar gruppen på Facebook med din smarta telefon eller din dator.