KPR

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är Kommunstyrelsens samrådsorgan i äldrefrågor. KPR består av företrädare för pensionärsorganisationerna och för kommunen.

Vår representant i KPR är
Gunnar Olsson
Tel:  070-471 60 39
Epost: h.gunnar.olsson@telia.com

> Protokoll från KPR