Program

Mötes- och aktivitetsprogram för våren resp. hösten distribueras till medlemmarna dels via postbrev och dels via mail.

Höstens program (nr 2 / 2024)


Om akut ändring av programpunkt sker - kommuniceras detta via mail


 Vid resor / aktiviteter som kräver föranmälan, sker anmälan om deltagande, till den som i programmet står som ansvarig för aktiviteten.