Lär dig hur man beställer Mobilt Bankid

Den här filmen tar upp möjligheter med e-legitimation. Filmen är till för dig som är nyfiken på det första steget till att kunna använda digitala betaltjänster.

Filmen är framtagen av SeniorNet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län. Arbetet ingår i projektet Kunskap att välja som finansieras av PTS (Post- och telestyrelsen.)