Studieverksamhet

Cirklar, kurser och träffar.
Vår studieverksamhet bedrivs ofta i samarbete med Vuxenskolan