Föreningens organisation

Allt arbete inom SPF Seniorerna Kamraterna Örebro bedrivs helt idéellt vilket innebär att inga arvoden utgår till någon i styrelsen eller arbetsgrupper.

 • Styrelse
  • Leder föreningens verksamhet
   Till sin hjälp har styrelsen ett antal arbetsgrupper och aktivitetsansvariga
 • Månadsmöteskommittén
  • Planerar och ansvarar för månadsmötena
 • Programkommittén
  • Planerar och ansvarar för det övergripande årsprogrammet
 • Resekommittén
  • Planerar och ansvarar för föreningens resor
 • Medlemsvårdskommittén
  • Handhar medlemsfrågor och registrering i Miriam
 • Hälso- och Friskvårdskommittén
  • Planerar och organiserar föreningens friskvårdsaktiviteter
 • Festkommittén
  • Planerar och organiserar större och mindre sammankomster
 • Informationskommittén
  • Handhar föreningens kommunikationskanaler