Webbmöte med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) om äldreomsorgen

Förbundsordförande Eva Eriksson deltog på tisdagen 2 juni i ett webbmöte om äldreomsorgen med representanter för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Nyheter från Örebrodistriktet

I stället för att sitta inne.

Aktuella kampanjer från vårt förbund

oset