Om vår förening

Välkommen till SPF Kamraterna Örebro

  • Vi arbetar för att ge alla seniorer ett meningsfullt och aktivt liv
  • Vi tillvaratar seniorers intressen och behov på lokal nivå
  • Vi är aktiva i Kommunala pensionärsrådet (KPR), som är kommunens samrådsgrupp för seniorfrågor
  • Vi anordnar träffar och föreläsningar som är av betydelse för seniorer
  • Vi anordnar utflykter och resor
  • Vi har hälso- och friskvårdsgrupper
  • Vi är aktiva på sociala medier