Styrelse.

Personbild

Lars Göran Bergnan

Ordförande

Personbild

Lena Wiklander

Vice ordförande

Personbild

Kristina Jedberger

Kassör

Personbild

Sören Karlsson Arevåg

Sekreterare

Personbild

Gunilla Hedqvist

Vice sekreterare

Personbild

Hans Emanuelsson

Ledamot

Personbild

Torbjörn Joansson

Ledamot

Personbild

Ulf Palmér

Ersättare