Träffar 2020

År 2020 har varit präglat av covidpandemin. Alla träffar under våren ställdes in efter utbrottet av pandemin. Under hösten Corona härjar fortfarande men SPF Lilla Paris ställer inte in – vi ställer om! Föreningen genomförde under hösten fyra digitala medlemsmöten där olika program spelades in och sändes på internet.

10 november
"Att växa upp på dårhus". Lena Stolt berättade om hur det var att växa upp på Restad. Restad var i stort sett självförsörjande med lantbruk, hantverkare och annat. Lena hade haft en fin barndom omgiven av sjukhuspersonal och patienter. Avslutningsvis samtalade Lena med Ausma Pavulans, SPF Seniorerna Lilla Paris ordförande. Ausma har själv vuxit upp och arbetat som läkare på mentalsjukhus .


Lena Stolt och Ausma Pavulans

27 oktober
Daniel Westin berättade om hur det är att vara präst i Kanada. Daniel verkade i en församling på västkusten nära Vancouver där flera svenskar har varit hockeyproffs. Kulturskillnaderna är större än man kan tro. Indianernas närvaro märks tydligt och försoningsprocessen med de invandrade européerna pågår än i dag. Naturen är dramatisk och oerhört vacker. Daniel med familj bodde strax invid en bergstopp högre än Kebnekajse. Daniel är en god berättare och hans föredrag blev spännande och intresseväckande. Se här ...

Tulpanodling i Kanada


29 september
Dag Ekström underhöll med visor till gitarr. Mellan visorna berättade Dag om visorna och därtill en och annan historia. Programmet hette "Vissångare endast en Dag". Han är en erfaren trubadur. Se här...

 

15 september
"Med bil i Sovjetunionen på Leonid Brezjnevs tid". Göte Johansson berättade om hans och hustruns spännande tusenmilaresa 1973 via Leningrad till Armenien. Färden gick enligt en i förväg bestämd route på både bra och skraltiga vägar. Staten kontrollerade dem hela tiden men det kändes även som en trygghet i ett okänt land där de inte kunde språket. Se här ...


Vägen över Kaukasus

 

Promenadgrupp 

Den 7 juli startade vår första promenadgrupp i coronatid.

 

Årsmöte

Den 18 februari hade föreningen årsmöte med parentation för under året avlidna medlemmar.
Kören sjöng två sånger och Siv Gustavsson läste dikten Koppången. Ett ljus tändes och de avlidnas namn lästes upp. En tyst minut hedrade deras minne. Kören avslutade med två sånger, bland annat Come Sunday av Duke Ellington. Gemensamt sjöngs Härlig är jorden.
Efter parentationen tog årsmötet vid. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2019 godkändes utan synpunkter.
Föreningen har haft en omfattande verksamhet under året med medlemsmöten, föredrag, studiecirklar, resor med mera.
Ausma Pavulans omvaldes som ordförande. Flera nya ledamöter invaldes i styrelsen.
Viveca Sigurdson informerade om verksamheten i kommunala pensionärsrådet.

4 februari 2020

Vi gästades av Gillis Hellberg. Ett 60-tal besökare hade mött upp i Rådhussalen, Kulturhuset för att lyssna på "Humor i allmänhet och västgötsk i synnerhet" som var dagens tema. Gillis Hellberg fick med sina historier - både sanna och osanna - många att skratta gott. Han berättade historier på dialekt från flera landskap såsom Värmland, Småland, Skåne. Göteborg och Norrland fick sina unika historier också. Han avtackades med en blomma av ordföranden Ausma Pavulans.

21 januari 2020

Vårens upptaktsmöte inleddes med musik, gamla fina låtar på piano av Ingemar Stenström och gitarr eller ukulele av Gunnar Henriksson. Information från Friskis om nyttan av att som senior röra på sig fick de genom Leif Rosell, kombinerat med presentation av olika rörelser av Irene Andersson Lans. Markus Johansson var inbjuden att tala om vardagslivet i Ryssland. Trots sin ungdom hade han varit många gånger i Moskva med omnejd då hans mamma kom från Moskva. Med hjälp av fina bilder fick de en inblick i livet i den stora staden och på landet där datjan fanns. Betydelsen av goda trafikkunskaper, gav Ingmarie Johansson från NTF inför en cirkel som startar i februari. Ausma Pavulans tackade alla.


Gunnar Henriksson och Ingemar Stenström


Leif Rosell och Irene Andersson Lans


Markus Johansson