Övrig verksamhet hösten 2019

Uppdaterades: 20 februari 2020

 

Boule. Måndag 14.00, torsdag 14.00, söndag 11.00. Plats: Fregatten Boulehall, ingång bakom Erikshjälpen. Sommarspel på Sjövallen i september. Måndagar 16.00, torsdagar 10.00 och söndagar 11.00. Kontakt: Lise-Lotte Brennelid
0703-38 74 38.

Golf. Plats: Onsjö golfbana. Kontakt: Marianne Segertoft 0733-66 70 00

Lunchtest. Vi testar stadens lunchrestauranger kl. 13.00 första mötesfria tisdagen i varje månad med början den 11 februari. Kontakt: Sören Robertsson 0521-69654.

Prova-på aktiviteter. Vecka 12 drar Vänersborgs kommun igång en prova-på grupp igen och ni är såklart hjärtligt välkomna att vara med.
Den 19/3 kl. 14.00 har vi första uppstartsmötet på Norra Järnvägsgatan 2D, där får ni mer information om dagar och tider för de övriga aktiviteterna.
Vi kommer bland annat prova på dans, pistolskytte, tennis, golf, simning och ev. rugby.
Kontakt: Helena Pettersson, Frivilligsamordnare, Socialförvaltningen/Vård, Stöd och Utredning, Telefon: 0521-72 20 20
E-post: helena.pettersson@vanersborg.se
Hemsida: www.vanersborg.se

 

Publicerades: 24 oktober 2016 Uppdaterades: 20 februari 2020