Övrig verksamhet hösten 2019

Uppdaterades: 21 juli 2019

Studiebesök på Bovieran, Lantgårdsvägen 4, Vänersborg. Den 8 okt. kl. 14.00. Det ideala boendet ? Anmälan till Kontakten 0521-633 70.

Boule. Måndag 14.00, torsdag 14.00, söndag 11.00. Plats: Fregatten Boulehall, ingång bakom Erikshjälpen. Sommarspel på Sjövallen i september. Måndagar 16.00, torsdagar 10.00 och söndagar 11.00.
Kontakt: Lise-Lotte Brennelid 0521-60912 el. 0703-38 74 38.

Golf. Plats: Onsjö golfbana. Kontakt: Marianne Segertoft 0733-66 70 00

Lunchtest. Vi testar stadens lunchrestauranger kl. 13.00 första mötesfria tisdagen i varje månad med början den 10 september. Kontakt: Sören Robertsson 0521-69654.

Publicerades: 24 oktober 2016 Uppdaterades: 21 juli 2019