Träffar 2017

Uppdaterades: 27 november 2019

Upptaktsmöte 6 september 2017

Vänersborgsföreningen av SPF har haft höstupptakt för kommande verksamhet. Ordförande Gunnar Henriksson hälsade medlemmarna välkomna och speciellt dem som besökte föreningen för första gången. Ingemar Stenström och Gunnar Henriksson inledde med att spela flera jazzlåtar samt ukulelegruppen spelade ett par melodier. Höstens olika studiecirklar, besök och de olika programpunkterna presenterades av de olika ansvariga ledarna. Information gavs om kommande besök på Velanda säteri som fungerar som gårdsmuseum. Efter fika och lotteridragningar informerade distriktsordförande Siv Gustavsson om vad som sker centralt och redgionalt i SPF.

Medlemsmöte den 19/9-17

Om Backamolägret på SPF Lilla Paris

En äldre gentleman, John Olsson från Trollhättan, blev uttagen att tjänstgöra som vakt vid Backamolägret 1945. Olsson var då värnpliktig på I 17 i Uddevalla. Kriget var slut. Tillsammans med flera övriga från I 17 var uppgiften att sköta övervakningen av flera hundra tyskar som internerats i Sverige under kriget. Tyskar som flytt, desserterat eller av andra omständigheter hamnat i vårt land. De internerade sattes i olika arbetsuppgifter som att bygga ut flygplatsen i Backamo, att sköta enklare göromål på lägret med mera. När de internerade skulle utlämnas steg oron och spänningen i lägret. Självstympning och mängder av andra hemskheter skedde dagligen desto närmare transporten skulle ske till huvudsakligen Ryssland.  

Andra världskriget var över men det var en dramatisk höst på Backamo för vaktpersonal och anhöriga. Härefter informerade Helena Pettersson, frivilligsamordnare i kommunen, om det omfattande arbete som förs av de många frivilliga som är verksamma med att befolka alla lokala verksamheter i kommunen. Koka och servera kaffe, leda bingospel och allmänt informera besökarna som företrädesvis är kommunens äldre.

Kopierat ur Vänersborgaren skrivet av Sven-Ingvar Eriksson

Medlemsmöte den 3/10-17
När Lanthandeln var centrum i Världen 

Mötet handlade om lanthandeln där lanthandlaren själv, Sören Eklund berättade om egna upplevelser och visade en film från tiden då hans far startade och drev en lanthandel i Ardala i Skara.

 

Senare berättade Lise-Lotte Brennelid om de framgångar bouleverksamheten hade haft, Lilla Paris hade varit framgångsrikt. Åke Larsson och Lars-Göran Svensson hade vunnit parspel i distriktsmästerskapet. Vi fick se de pokaler som vunnits av Lilla Paris, de finns till beskådande på Kontakten.

Medlemsmöte den 17/10-17.
Svärdet-Batongen-Korset.

Kurt Olsson berättade om sitt liv som militär bland annat tjänstgjorde han i Kongo, Mellanöstern och Cypern. Han utbildade sig till polis och arbetade en tid i Uddevalla som polis. I Kurts hem fick han lära sig att leva i Herrens tukt och förmaning, han beslutade att utbilda sig präst och prästvigdes av Biskop Bertil Gärtner i Uddevalla kyrka. Kurt Olsson har arbetat som sjömanspräst och som präst vid I 17 i Uddevalla. Gunnar Henriksson överräckte blommor och tackade för ett intressant föredrag.

Medlemsmöte den 31 oktober 2017. Höstkonsert

 

Under ledning av Ingemar Stenström framförde kören några höstsånger, bland annat Septembersång, Oktobervisa av Alf Hambe, Höstvisa av Tove Jansson och Farväl till sommaren av Lars Berghagen. Mötesdeltagarna sjöng med i Höstvisa, Autumn Leaves, Minns i November och Ja, det var då... Efter sedvanligt kaffe och lottdragning, tackade Gunnar Henriksson och avslutade mötet.

Medlemsmöte den 14/11-17

Ausma Pavulans ger oss en inblick i Lettlands historia och nutid.

Följande referat publicerades i TTELA och jag tar mig friheten att återge det här. Jag skrev detta i det utformande det fått i TTELA, jag har nu fått hela referatet skrivet av Sven-Ingvar Eriksson som jag återger i sin helhet.

Ausma Pavulans, vars föräldrar och släkt härstammar från Lettland, informerade om Lettlands historia vid föreningens senaste sammankomst. Sverige är sju gånger så stort som vårt grannland och det tar bara en timme att resa dit med flyg. Landet har varit och är alltjämt ett betydande jordbruksland. Befolkningen består huvudsakligen av letter (55%) resten är ryssar och polacker. Urbaniseringen har gått fort numera bor 70% av befolklingen i städerna/tätorterna. Landets huvudstad Riga anslöt sig på 1300-talet till Hansan. En samarbetsorganisation för handeln mellan de viktigaste städerna och hamnarna under 1300-1400-talen. En organisation som startade i de norra delarna av Tyskland. Kännetecknande för landet har också varit att stormakterna som Ryssland och Tyskland m.fl. har haft starka synpunkter på Lettiska staten. De många svenska krigen i Polen och Ryssland har haft sin väg genom de Baltiska staterna.Under mellankrigstiden, första och andra världskriget, ansågs Lettland ha en hög levnadsstandard vid jämförelse med övriga nordliga länder. Men trots detta uppstod en egentillverkad diktatur på 30-talet som varade i sex år.  I juni 1940 ockuperades hela Baltikum av Ryssland och under juni 1941 kom Tyskarna. 2004 reste sista Sovjettrupperna och 2004 anslöt sig Lettland till Nato och Europa.Ausmas föräldrar kom som tusentals andra i öppna båtar över Östersjön till Gotland 1944. Informationen avslutades med att Ausma läste och sjöng Lettlands nationalsång. Härpå avtackades hon med blommor och uppskattande ord av ordföranden Gunnar Henriksson.

 

Medlemsmöte den 28/11-17.

Tisdagen den 28/11 gästades vi av Alena Novak, som med ord och bild berättade om Sri Lanka. Hon berättade om människornas gästfrihet och vänlighet och lät oss se många fantastiska byggnader från många olika platser i Sri Lanka. Vi fick också en inblick i vad man odlar, främst te, tidigare känt som Ceylonte numera Liptons te. Vi fick se bilder med exempel från både fauna och flora. Alena berättade också om Tamilerna och deras ställning i förhållande till den övriga befolkningen. Vår ordförande Gunnar Henriksson tackade Alena och överlämnade en bukett gula rosor. Alena berättade att det var exakt den färg på rosorna hon hade haft i sin brudbukett! Föreningen mottog en gåva, en träelefant från Sri Lanka, av Alena. 

Medlemsmöte 12/12-17

Den 12 december bjöds på lucia och adventskonsert. Lilla Pariskören under ledning av Ingemar Stenström började dagens program med att framföra några sånger med ljustema såsom "Låt mig få tända ett ljus", "Nu har vi ljus här i vårt hus" med flera där Kerstin Lång sjäng solo varvid två ljus tändes. Kören var passande nog klädd i rött med tomteluva respektive glitter i håret. Några Christmas Carols sjöngs också, och naturligtvis stod "White Christmas" på programmet liksom "Det är advent".

Efter fika läste Marie-Louise Höglund "Tomten".

Programmet avslutades med att Vänersborgs lucia med sina sex tärnor kom på besök. Ordföranden Gunnar Henriksson tackade.

Referatet taget ur TTELA skrivet av Britt-Marie Andreasson.

 

Upptaktsmöte 24 januari 2017

Vice ordförande Barbro Weber var dagens mötesledare. Ingemar Stenström spelade gamla örhängen på flygeln. Vårens studiecirklar presenterades och deltagare från studiecirkeln i ukulele ledde oss i allsång.


Bruno Thorson berättade om Kommunala pensionärsrådet (KPR). Det är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationerna och kommunen.


Lise-Lotte Brennelid berättade att föreningen har en omfattande bouleverksamhet.

 

Musikquizz den 8 februari 2017


Gunnar Henriksson, Ingemar Stenström, Ausma Pavulans och ukulelestudiecirkelns medlemmar spelade ett  antal melodier, till vilka Gunnar hade författat kluriga frågor, som medlemmarna, slumpvis placerade vid bord, svarade på. Första, andra och tredjepristagarna fick fina priser!

Årsmöte den 21 februari 2017

 
Årsmötet inleddes med parentation, vid vilken kören först sjöng Kärlekens tid och sedan Stad i ljus. Därefter läste Siv Gustavsson en dikt och Bibbi Henriksson tände ett ljus för att hedra de medlemmar som gått bort under året. Efter en tyst minut sjöng kören Come Sunday och Fader vår.


Därefter öppnade Gunnar Henriksson mötet. Till ordförande för årsmötet valdes distriktsordförande Kjell Hansson och till sekreterare Gunnel Jende.


Bror Nolskog som under åren haft många olika uppgifter i föreningen och distriktet erhöll silvernål och diplom som överräcktes av distriktsordförande Kjell Hansson. Blommor överlämnades till Bror Nolskog av ordförande Gunnar Henriksson.

Medlemsmöte den 7/3-17


Britt Hallgren, ordförande i SPF seniorerna i Trollhättan berättade om sitt barnbarn Julia och deras besök i Julias hemstad i södra Kina. Britt började med att berätta om de olika städer i Kina de hade besökt och visade på kartan var de låg.


Britt berättade om människor de mött och hur man var mycket intresserad av att träffa äldre människor. Vi fick också höra om besöket på det barnhem man trodde Julia hade varit på när hon adopterades. Det visade sig att hon vistats i ett fosterhem, vilket personalen på barnhemmet berättade om. Vi fick följa med på en resa till många olika platser och fick mycket information om de platser som besöktes.


Gunnar överlämnade en bukett rosor och tackade Britt. På bilden bakom Britt ser vi Britts barnbarn Julia.

Mannekänguppvisning den 21/3-17


Dagen inleddes med att Gunnar hälsade alla välkomna. Mötet var mycket välbesökt, ca 90 gäster hade kommit för att se på kläder och skor från Salza, Lundborgs och Scooz. Vi ser fram emot en ny mannekängvisning hösten 2018!

Påskfest med kören 4 april 2017

 
Kören promenerade in till tonerna av På Promenaden.


Kören framförde sedan, under ledning av vår eminente körledare, Ingemar Stenström, Påsksång, Nu är det påsk igen, Bonden och Kråkan, oops Tuppen menar jag. Innan det var dags för Blues i Blomstermåla  läste Ingemar upp en av alla verser han diktat till våra sånger, den löd så här: Man undrar om det var en slump att nästa visas tupp flög runt. Eller om det var en viss herr Trump som hade hörts hysteriskt vråla: " Schaas! Fel Ras! Du passar bäst i Svenska Blomstermåla."


Därefter följde Hönsen ute, Pelle och hönan, Ridom, Ridom, Häxan vandrar och då fick vi besök av en riktig häxa! Se bilden nedan. Vi avslutade med We'll meet again och det hoppas vi att vi gör!

 

Blomsterarrangemang 18 april 2017


Från Wahlströms blomsterhandel kom Tina som visade oss hur man kan binda en vacker bukett med hjälp av björkkvistar och vackra blommor.


Här är en bukett på väg! Vi njöt av de vackra blommorna och av de små krukor som sedan lottades ut!

Möte den 2 maj 2017 Bisamhället

Gunnar Henriksson och Rolf Asp berättade med ord och bild hur ett år i bigården ser ut. Gunnar visade bilder från sin egen bigård och Rolf berättade hur en bikupa ska se ut med allt vad det tillhör.


Rolf visar här hur en biram ser ut. Vi fick veta hur betydelsefullt det är med bin och att vi inte skulla klara vår matförsörjning om vi inte hade bin.


Efter avslutat föredrag tackade Siv Gunnar och Rolf med varsin bukett rosor.

Vårkonsert den 16 maj 2017.


Vårkonserten Lilla Pariskören bjöd på var inspirerad av vårens knoppning och sprittande livsglädje. Det bjöds på ett omväxlande program där olika förmågor framträdde på scenen. Kören under ledning av Ingemar Stenström sjäng ett antal sånger med tema vår, sommar och båtlåtar, ukulelegruppen ackompanjerade till allsången, vars texter Göte Johansson gjort ett mycket fint powerpoint program till, som visades på storduk så att alla kunde sjunga med.


Damkvartetten, bestående av Ann-Margreth Stenström, Ausma Pavulans, Kerstin Lång och Kerstin Bergenfeldt sjöng flerstämmigt en bejublad version av Gubben Noak.


Ausma Pavulans på fiol och Ingemar Stenström på piano framförde ett stycke.


Marie-Louise Höglund som Zarah Leander framförde Vill ni se en stjärna och Syrsans sång.

Ordförande Gunnar Henriksson och Ingemar Stenström framförde några gamla örhängen och Gilbert Karlsson tillsammans med Karl-Erik Johansson bidrog med några kända visor med västkustmotiv.

Som avslutning av konsertdelen sjöng kören We'll meet again och fick därefter en ros var av föreningen.

Ordförande Gunnar H. hälsade alla välkomna till vårt upptaktsmöte den 5 september 2017.

Publicerades: 27 januari 2017 Uppdaterades: 27 november 2019