Träffar 2023

Möte med nya medlemmar den 9 januari 2023.

Föreningen hade bjudit in nya medlemmar till en information om föreningens verksamhet och för att få träffas och lära känna varandra. 15 medlemmar kom men därutöver fanns fler som inte möjlighet denna gång varför informationsmötet kommer att upprepas.

Efter att ordföranden Ausma Pavulans hade hälsat alla välkomna fortsatte Per Ahlenius, styrelsens sekreterare, med att presentera hela SPF, både förbundet centralt och verksamheten i Lilla Paris. Allt med hjälp av ett bildspel.

Mötet fortsatte med fika och en allmän presentation. Det visade sig att flera nya medlemmar redan tagit del av föreningens verksamhet, bland annat boule. Mötet blev både trevligt och uppsluppet.

Per konstaterade att nyrekrytering till föreningen oftast sker genom personliga kontakter och uppmanade alla att berätta om att de blivit medlemmar i SPF. Ausma tackade avslutningsvis och hoppades att vi snart skulle ses igen på medlemsmöten och andra aktiviteter.


Per Ahlenius berättar om verksamheten.


Nya SPF-medlemmar på ett trivsamt möte.