Studiecirklar

Uppdaterades: 12 november 2020

Studiecirklar hösten 2020

Hur är det att vara trafikant. Startdatum meddelas senare. Ingvar Kleinert
kleinertingvar@gmail.com. Mån 10.00

Turistryska. Start 15/9. Magnus Kesselmark zb@telia.com. Tis** 10.00

Ukulele. Start 11/9. Gunnar Henriksson gu.henriksson@telia.com. Fre 10.00

Tillsammans mot ensamhet.  Viveca Sigurdsson, bisittare Ing-Mari Olsbänning. ons* 14.00-15.30

* udda vecka ** kan göra uppehåll några veckor ibland.

Alla cirklar är digitala.

Mer information på Kontakten 0521-633 70 eller www.spf.se/lillaparis.
Anmälan till Vuxenskolan tfn 010-330 09 17 eller sv.se/vast. Uppge namn, personnummer, cirkel och "SPF Lilla Paris".

Tillsammans mot ensamhet - start 23/9 anmälan senast 10/9.
Syftet med den nya studiecirkeln är att under 5-6 träffar diskutera vad vi inom vår lokalförening kan göra för att minska och förebygga ofrivillig ensamhet hos våra medlemmar. Träffarna skall utmynna i ett förslag till handlingsplan.
Det finns inget krav på att Du som deltar måste vara aktiv längre fram, utan här vill vi att ni som deltagare kommer med idéer och synpunkter.
Hoppas många är intresserade att delta, män som kvinnor, för den ensamhet som finns, vet vi kan drabba alla.
Har Du frågor kring studiecirkeln, kontakta Viveca Sigurdson via mail, så ringer Viveca upp, adress viveca.sigurdson@gmail.com.

Föreläsningar "Äldre tillsammans". Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder oss ett antal föreläsningar som kan lätta upp i coronatider. Se här ...

Publicerades: 24 oktober 2016 Uppdaterades: 12 november 2020