Medlemsförmåner

Som medlem i SPF seniorerna har du tillgång till en mängd förmåner. Under information från Förbundet finns Förmånerna utförligt beskrivna.

Förbundsförmåner


Exempel på förmåner:

Tidningen Senioren som utkommer med 9 nr/år
Försäkringar - från flera bolag
Juridik
Energi
Bonniers Bokklubb
Tallink Siljas resor
Euroflorist