kyrkresa

Bilder från Skee kyrka, Strömstad.
Kyrktorn
Kyrkan från syd och nordgavel
Predikstolen med glada medlemmar