Kontakta oss

Inger Ahlqvist

Valberedning

Åke Eriksson

Trafik,Folkhälsa/Friskvård

Nanna Gedell

Medlemsregisteransvarig CU

Lars Gustafsson

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU,Data

Inga Nyblom

Utbildning

Yvonne Olsson

Resor

Lennart Ragnarsson

Resor,Folkhälsa/Friskvård

Reidun Ragnarsson

Resor

Eva Sävhage

Läkemedelsansvarig

Inger Svantesson

Valberedning,Utbildning

Stig Swenson

Trafik,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Berth Johansson

Valberedning,Resor,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie