Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Lennart Ragnarsson

Folkhälsa/Friskvård, Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Åke Eriksson

Folkhälsa/Friskvård, Trafik

Personbilden är ej tillgänglig.

Eva Sävhage

Läkemedelsansvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Eje Lindblad

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Lars Gustafsson

Medlemsregisteransvarig, Webbredaktör, Data

Personbilden är ej tillgänglig.

Birgitta Persson

Medlemsregisteransvarig, Webbredaktör, Digitaliseringsombud

Personbilden är ej tillgänglig.

Yvonne Olsson

Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Reidun Ragnarsson

Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Berth Johansson

Resor, Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Personbilden är ej tillgänglig.

Orvar Johansson

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Sten Engström

Revisor ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

Kjell Fransson

Revisor ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

Stig Swenson

Trafik, Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Personbilden är ej tillgänglig.

Inger Svantesson

Utbildningsansvarig, Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Kristina Johansson

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Inger Ahlqvist

Valberedning