Om föreningen

Info om Flundre SPF

SPF är en politiskt obunden pensionärsförening som är öppen för alla pensionärer, även sjukpensionärer.

SPF påverkar politiker i stat, kommun och landsting, för ett bra boende och hög kvalitet i vård och omsorg, bevakar områden såsom ekonomi, åldersdiskriminering mm.

I Sverige finns det ca 250 000 SPF-medlemmar varav Flundre SPF har ca 200 medlemmar.

Medlemstidningen Senioren utkommer med nio nummer per år, medlemskort som är laddat med många rabatter samt förmånliga försäkringar ingår i medlemskapet.

Vi har längre och kortare bussresor vid flera tillfällen om året. 

Boule spelas varje vecka.

Möjlighet till studiecirklar när medlemmarn så önskar.  Kurserna genomförs i Studieförbundet Vuxenskolans regi.

Blodtrycksmätning för den som önskar, sker i lugn och trivsam miljö fyra gånger om året. Kaffe serveras.

En gång i månaden, högsommaren undantagen, ordnas träffar med inbjudna föreläsare eller annan underhållning. Dessa träffar sker i Lunnebergs bygdegård i Sjuntorp alt. Lindåsgården i Upphärad.  Närliggande pensionärsföreningar bjuds då in.

Vi har en sånggrupp och medverkar i aktiviteter på Nordängen. SPF Flundre ingår i Sjuntorpsrådet,  Matpatrull och Pensionärsråd inom KPR.

Detta är ett axplock av vad vi gör tillsammans under trivsamma möten och aktiviteter.

Mycket välkommet är förslag och idéer om vad vid skall ägna oss åt, alla skall trivas och vi ser fram emot fler i föreningen.

Årsavgiften för närvarande 250 kronor.

Utförligt program med aktuella tider och platser finns under rubrikerna Månadsmöte och Aktiviter/kalender.

Nya medlemmar är hjärtligt välkomna!