Om föreningen

Info om Flundre SPF

SPF är en politiskt obunden pensionärsförening som är öppen för alla pensionärer, även sjukpensionärer.

SPF påverkar politiker i stat, kommun och landsting, för ett bra boende och hög kvalitet i vård och omsorg, bevakar områden såsom ekonomi, åldersdiskriminering mm.

I Sverige finns det ca 250 000 SPF-medlemmar varav Flundre SPF har ca 200 medlemmar.

Medlemstidningen Senioren utkommer med nio nummer per år, medlemskort som är laddat med många rabatter samt förmånliga försäkringar ingår i medlemskapet.

Under maj, juni och augusti anordnar vi promenader varannan onsdag i vår vackra omgivning.

Vi har längre och kortare bussresor vid flera tillfällen om året, någon resa med övernattning.

Boule spelas varje vecka, om sommaren på fotbollsplan i Sjuntorp och vintertid i Fridaskolan i Trollhättan.

Studiecirklar hålls varje år, där medlemmarnas önskemål beaktas. Kurser i Vuxenskolans regi.

Blodtrycksmätning för den som önskar, sker i lugn och trivsam miljö åtta gånger om året. Kaffe serveras.

En gång i månaden, högsommaren undantagen, ordnas träffar med inbjudna föreläsare eller annan underhållning. Dessa träffar sker i Lunnebergs bygdegård i Sjuntorp alt. Lindåsgården i Upphärad. Vid ett tillfälle serveras mat och en gång smörgås/landgång och då bjuds det upp till dans. Närliggande pensionärsföreningar bjuds då in.

Vi har en sånggrupp och en skrivargrupp, medverkar i aktiviteter på Nordängen, ingår i Sjuntorpsrådet. Matpatrull och Pensionärsråd inom KPR.

Detta är ett axplock av vad vi gör tillsammans under trivsamma möten och aktiviteter.

Mycket välkommet är förslag och idéer om vad vid skall ägna oss åt, alla skall trivas och vi ser fram emot fler i föreningen.

Årsavgiften för närvarande 250 kronor.

Nya medlemmar är hjärtligt välkomna!