Stadsparken 5 Nov.

På torsdag den 5 november kommer Lennart Ljungdahl att spela för oss i stadsparken kl.10.00
Välkomna!