Medlemsavgift

Medlemsavgifter betalas med den utskickade inbetalnings avin som sänds ut från förbundet, betala på det OCR nummer som står på blanketten via banken. Betalning skall vara inne senast.
Den sista februari år 2020.

Läs mer här:

Ni som inte lagt in autogiro före avslutet på 2019, får från förbundet en inbetalnings avi med OCR-nummer. Avvakta tills detta kommer.

För att det skall fungera lättare i framtiden, ni kan redan nu genomföra
enligt följande.

För er information, vi har lämnat in till förbundet att
sköta uppbörden för medlemsavgiften inför 2020 års avgift.

Årets medlemsavgift är samma som tidigare: 260 kr/ per medlem.
Förbundet uppmanar till följande.
Betala med e-faktura!
Nu är det klart så att du kan betala din nästa medlemsavgift med e-faktura. Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt aktiverar tjänsten nu under december månad.
Logga in på din internetbank och läs om hur du gör för att aktivera tjänsten e-faktura och lägga till SPF Seniorerna som betalningsmottagare. På detta sätt sparar vi både miljö och medlemmarnas pengar. Dessutom blir det enklare för dig när du ska betala din medlemsavgift eftersom du slipper knappa in alla siffror.

Nordea
https://www.nordea.se/privat/produkter/konton-betalningar/e-faktura.html
Handelsbanken
https://www.handelsbanken.se/sv/privat/konton-kort-och-betala/betala/betala-rakningar
Swedbank
https://www.swedbank.se/privat/kort-och-betala/betalningar/betala-rakningar/e-faktura/fragor-och-svar-om-e-faktura.html
SEB
https://seb.se/privat/betala/betala-rakningar/e-faktura