Funktionärer

Personbilden är ej tillgänglig.

Lars-Olof Hensjö

Läkemedelsansvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Margareta Edvall

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Ketty Magnusson

Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Bengt Knutsson

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Berit Bjurulf

Utbildningsansvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Mats Ehn

Webbredaktör, Medlemsregisteransvarig