Septembermöte

SPF Kaprifolen Skaftö
Månadsmöte september 2019

Sommaren har varit lång, och "Kaprifolerna" gladdes åt att återse varandra vid höstens första möte den 11september . En stunds mingel med ciderglas i handen gav tillfälle till småprat innan det ordinarie programmet började. En god idé!

Säsongen öppnade med en presentation av Göteborgs Symfoniker, gjord av Kenneth Linton, informationsansvarig för orkestern.
"Först, störst, bäst och vackrast" löd omdömet om hans hjärtebarn.
Men innan han gick in på musikernas arbete gav han en tillbakablick på Konserthusets historia.
Det första byggdes 1905 och låg på Heden i Göteborg. Det var då Sveriges största musiklokal och rymde 1294 personer. Wilhelm Stenhammar var ledande dirigent 1907-1922, och bland gästande dirigenter fanns då kompositörerna Jean Sibelius, Carl Nielsen och Christian Sinding. De flesta musikerna kom från Tyskland.

Olyckligtvis förstördes detta konserthus av en eldsvåda 1928, och man planerade att bygga ett nytt hus, denna gång på Götaplatsen. Genom stora privata donationer kunde drömmen förverkligas. Det blev arkitekten Nils Einar Eriksson som gav konserthuset dess nuvarande nyklassicistiska form, och 1935 stod bygget klart. En serie bilder gav oss en uppfattning om dess skönhet, såväl exteriört som interiört.

Idag består orkestern av 109 musiker, och Linton beskrev målande hur uttagningarna går till .
Ansökningar kommer in från hela världen, och här är det inte fråga om att skicka in någon "demo"-skiva utan man måste infinna sig personligen (och bekosta resan själv). Därefter blir det anonym uppspelning bakom skärmar, hård sållning, och i bästa fall en plats på prov ett år. Därefter ny utvärdering, och kanske får man då en fast anställning. Göteborgs Symfoniker är av absolut toppklass, och 1997 utsågs orkestern till Sveriges Nationalorkester.
Dirigenten har oerhört stor betydelse för resultatet, och Linton nämnde några som ansågs exceptionellt inspirerande och karismatiska, såsom Neemi Järvi, Gustavo Dudamel och Herbert Blomstedt. Den senare, 92 år, är världens äldsta fortfarande aktiva dirigent.
För närvarande heter chefsdirigenten Matias Rouvali, och under kommande säsong gästas orkestern av Barbara Hannigan och Cristoph Eschenbach.

Slutligen fick vi en inblick i instrumentens sagolika värld, där en Stradivarius-fiol från 1697 värderas till 25-30 miljoner kronor! En ny altfiol kostar ca 250.000.
Efter föredraget fick vi tillfälle att njuta av en stunds sköna toner, vilket gav mersmak. Linton erbjöd församlingen att bevista två olika konserter med förberedande guidning av honom själv, den ena 22 november och den andra 4 april.

Ordförande tackade Kenneth för hans stimulerande och intressanta föredrag, och de långa applåderna var tecken på publikens uppskattning.

Mötet fortsatte med kaffe och smörgås, varvid ordförande Berit Rydberg informerade om olika aktiviteter och kommande händelser. En ny medlem, Erik Nessen, hälsades välkommen, och Berit Bjurulf, nybliven jubilar, uppvaktades.
Berit Lundh inbjöd alla intresserade att deltaga i höstens studiecirkel, som kommer att ha "Lappland" som tema. Dessutom påminde hon om studiebesöket på Astra Zeneca i Göteborg den 21 oktober. Visning av Taube-huset ingår i denna resa.

Den infekterade debatten om Gullvivans äldreboende är ett återkommande ämne, och Berit Bjurulf klargjorde det aktuella läget.
Två representanter för Lysekilsposten, Ahlbin Gustafsson och Gabriel Berndtsson, kom på besök och informerade om tidningens blivande omgörning. Från och med den 3 oktober utkommer den bara två gånger i veckan, men i gengäld blir priset billigare och prenumerationsalternativen flera.

Detta möte blev ganska långt, men lotterierna måste ju också hinnas med! Ordförande tackade värdgruppen som så flinkt serverat oss alla, och därefter var det dags att gå hem efter en givande eftermiddag.
Agneta Bager-Josephson