Om föreningen

Kaprifolen är Skaftös SPF-avdelning. Vi har ca. 160 medlemmar, vilket är mer än tio procent av öns befolkning.

Våra månadsmöten är i regel förlagda till andra onsdagen i månaden från september till maj. Möteslokalen är Folkets Hus i Grundsund, men vi har också utomhusaktiviteter. Vandringar, stavgång, bridge, boule, gymnastik och studiecirklar är andra populära arrangemang. Du är hjärtligt välkommen som medlem!