2019 Månadsprogram

Höstens Månadsprogram

Välkomna till en ny höst med intressanta månadsprogram med mera!
Redan på onsdag den 11 september får vi en presentation i ord, bild och toner av Göteborgssymfonikerna. Kenneth Linton är informationsansvarig och utlovar ett härligt program! Kl. 15.00 i Folkets Hus.

10 oktober - alltså en torsdag! - besöker vi Lovéncenter på Kristineberg, där vi får en guidad visning. Programmet börjat med lunch kl. 12.45, varefter visningen börjar. Lunchen kostar 95 kr, allt annat betalar Kaprifolen. Det har hänt spännande saker inom havsforskningen, som vi får del av.

13 november kåserar "Dr. Curt", Curt Ohlsson om sin läkargärning i Bohuslän. Kl. 15.00!

11 december är det nästan Jul och programmet går förstås i det tecknet. Birgitta och Anders Gunnarsson bidrar med musik och sång - och kanske ett Luciatåg!? Glögg och andra jultillbehör!

Utöver ovanstående månadsmöten drar en cirkel igång på tisdag den 10 september kl. 10.00. Då kommer olika ämnen att diskuteras och något att beslutas om.

Studiebesök på Astra Seneca i Mölndal har bokats den 21 oktober. Besök även i Taubeska Huset på eftermiddagen. Max 20 personer, buss avgår Skaftö 08.00 och med lunch och buss kostar det hela ca. 400 kr.

Måndagsvandringarna tar en paus - vi måste få nya ledare. Inger och Bodil har varit engagerade och slitstarka i många år, men önskar nu avsluta sin insats. Detta trevliga inslag i våra program ger oss inte bara behövlig motion, vi får också se delar av vår bygd som vi kanske känner dåligt och, inte minst, bli närmare bekanta med andra Kaprifoler! Den som känner sig manad att ta över kontaktar Berit Rydberg, 0705 51 48 40.

Slut för den här gången - vi ses på onsdag!

Klicka på datum nedan så ser du hela programet

15 Mars