Månadsmöte november

  • Malin Sommanö
  • Malin Sommanö

Månadsmöte 15 november 2017

Ett drygt sextiotal medlemmar hade infunnit sig till novembermötet för att höra Malin Sommanö tala om "Tyg eller otyg?", ett mycket aktuellt ämne. Malin representerar Eco Fashion, ett företag som satsar på ekologiskt hållbara kläder.

Först några siffror: Svenskarna köper cirka 24 kilo kläder och textilier per år. 51 % av plaggen vi skaffar består av just bomull. Vi älskar detta material, som i alla tider har ansetts vackert, behagligt och trivsamt.

Men Malin hade dystra fakta att komma med. Bomull är en av de mest besprutade grödorna i världen, vilket innebär att giftiga kemikalier sköljs ut i floder. Tillverkningen kräver mycket värme och vatten, vilket i många fall innebär konstbevattning. Vilket i sin tur orsakar försaltade jordar och brist på dricksvatten.

Arbetarna lever ofta under svåra villkor. Långa arbetspass, risk för förgiftning och sjukdom på grund av kemikalierna, dålig arbetsmiljö och dito lön samt brist på fackliga rättigheter. Bomullsprocessen är lång och komplicerad och utförs för det mesta för hand.

Vem bär ansvaret för att den skadliga bomullsproduktionen får fortgå? Vi åhörare fick några minuter att sinsemellan diskutera följande alternativ: Konsumenter, Klädesmärken, Fabriker eller Produktionsländernas regeringar.

Meningarna var delade, men Malin framhöll att vi konsumenter kunde styra utvecklingen genom att efterfråga ekologiskt odlad bomull. Genom att till exempel plantera andra grödor kring bomullsplantorna lockas insekterna till dem i stället, och bomullen skonas. Alltså mindre besprutning.

Vad kan då den miljömedvetne konsumenten göra för att förändra världen till det bättre? Först och främst kan man efterfråga miljömärkt textil och ekologisk bomull. Köpa nyproducerade plagg mindre ofta – second hand är ett utmärkt alternativ, tyckte Malin, som själv bar syn för sägen. Använd kläderna längre, tvätta mindre ofta, var andra råd.

Slutligen rekommenderade Malin Sommanö alternativa material som lin, hampa och bambu, varav det senare börjar bli mycket populärt.

Det långa och intressanta föredraget blev mycket uppskattat och ordförande Berit Rydberg tackade Malin varmt å föreningens vägnar och överlämnade en flaska vin.

Därefter var det dags för en härlig fisksoppa, lagad av Sylvia Andersson. Kaffe och mjuk kaka avslutade denna goda supé, varefter ordförande tog ordet igen och presenterade kommande aktiviteter. Närmast väntar en resa till Karlstad med besök på Lerin-muséet den 22 november.

Berit Bjurulf rapporterade från ett möte angående äldreboenden i Lysekils kommun och betonade att Skaftö inte fick glömmas bort i denna fråga – behovet kommer att bli stort inom snar framtid.

Inger Magnusson, Bodil Johansson och Håkan Carlén avtackades med var sin vinflaska för sina insatser som guider under måndagsvandringarna, en mycket uppskattad aktivitet som drar allt fler medlemmar.

Mötet avslutades med sedvanligt lotteri.

Agneta Bager-Josephson