månadsmöte oktober

Sammanfattning från månadsmötet 5 oktober 2022

SPF Kaprifolen Skaftö

5 oktober 2022

Efter den lyckade utflykten med skonaren Kvartsita för några veckor sedan var det dags för höstens första inomhusaktivitet.

Dagens väder gjorde att det kändes lockande att krypa inomhus och träffa vänner, dricka kaffe och höra föredrag.

Ordförande Gunnar Josephson hälsade alla mycket välkomna och presenterade dagens program.

Lars Abrahamsson fick inleda med ett kåseri, benämnt ” Kvinnor, konst och pyramider”, en titel som kunde sätta myror i huvudet på vem som helst. Men det visade sig handla om en mycket ovanlig karaktär, Malte Liewen Stierngranat, vars liv kom att präglas av just titelorden. Idag skulle vi kanske ha kallat honom sol-och vårare och lurendrejare, men själv ansåg han sig nog vara entreprenör.

Född på herrgården Nobynäs 1871 i nuvarande Aneby kommun, son till kammarjunkare Henrik Stierngranat och hans maka Sigrid Maria Lundström, fick han en traditionell uppfostran med läroverksstudier i Linköping.

 Fadern hade föga begrepp om pengar och hoppades att Malte skulle ta över gården. Men denne hade helt andra planer, det var USA som hägrade. Hans plan i livet var att ”hitta ett rikt fruntimmer”, vilket han också gjorde. Och inte bara ett, utan en hel rad!

Lars Abrahamsson beskrev mycket roande Maltes kärleksliv, som innehöll flera (uppslagna) förlovningar och giftermål.

Hur som helst, Malte besatt ett stort mått av självsäkerhet och social kompetens, vilket fick långivare (både manliga och kvinnliga) att satsa pengar på honom.

I början av sin amerikanska karriär påstod han sig vara maskiningenjör och lyckades få arbete på byggen i Milwaukee. Hur han lyckades fixa betyg och intyg är en gåta...

1905 gifte sig Stierngranat med Anna Dahlman, just ”ett rikt fruntimmer”.

Malte var intresserad av konst och utgav sig för att vara stor kännare därav. I Detroit lyckades han inbilla en gallerist att han var en mycket god tavelkonservator! Se där ytterligare en talang, som han fuskade sig fram i! Framgångsrikt dessutom...

1911 flyttade Malte tillbaka till Sverige tillsammans med sin  hustru Marie. Föräldrarna hade vid det laget tvingats sälja Nobynäs, men med hjälp av hustruns pengar kunde Malte återköpa en del av marken. Nu infriades nästa dröm- ett eget slott, Stjärneborg. Han lyckades även övertala Järnvägsstyrelsen att skapa en hållplats just där på stambanan. Dessförinnan påstås det att slottsägaren hade dragit i nödbromsen när han önskade stiga av i Stjärneborg.

Malte hade under en resa till Egypten blivit djupt imponerad av pyramiderna han skådat där, och nu fick han en ny idé. Han skulle låta uppföra en egen sådan på sin tomt! Sagt och gjort, en 10 meter hög pyramid i tegel står idag vid slottet, en framtida  begravningsplats för släkten. Senare har den klätts in i koppar.

Det skulle föra för långt att här gå in på allt annat Malte Stierngranat skapade – muséer, konstnärshus m.m. - men hans liv är en hel roman, och det mesta som berättas är faktiskt sant. 

Kvinnorna i hans liv förtjänar ytterligare ett föredrag, men det får bli nästa gång. Lars Abrahamsson är välkommen tillbaka!

Efter avtackning vidtog kaffe och info om föreningens närmaste begivenheter. En bussresa till Västergötland går av stapeln den 12 oktober.

Mats Ehn gav en instruktion om hur man hittar Kaprifolens ”app”i mobilen eller datorn. Där finns all möjlig information om aktiviteter att tillgå.

Ordföranden bad om förslag till programpunkter för vårsäsongen, alltid välkommet!

Dessutom uppvaktade han trogne medlemmen Tor-Evert Broskär,  som firade jämna år för en tid sedan.

Mötet avslutades med sedvanligt lotteri, varpå det var dags att anträda hemresan – i regn!

 

Agneta Bager-Josephson