Flemmings berättelser del 9

Dagarna blir längre och ljusare. I går kunde man läsa i Lysekilsposten att en dam hittat sin första tussilago för året. Ett av de första vårtecknen
 


HÄSTHOV
Tussilago farfara, solgula knopp,
ur den stelfrusna leran tittar du opp.
Den uppgrävda fyllningen älskar du,
du har aldrig haft det så förspänt som nu,
o du högars besittningstagare,
du grävskopors följeslagare!
 
HISTORIA:
På dikesrenar och åkrar, i sådan terräng där tussilagon brukar lysa mot oss på vårarna, kan man på högsommaren få se täta bestånd av fula, på undersidan vitludna blad som något påminner om rabarber. Bönder och trädgårdsägare är inte glada åt örten, som är ett hiskligt ogräs.
      Lika avskydda som som tussilagons blad är av somliga, lika uppskattade är de dock av andra. Bladen hör till våra äldsta medicinaldroger och användes som hostningsbefrämjande medel redan på Hippokrates tid. Grekerna kallade örten byxion (av bysso, hosta). De romerska författarna benämnde den farfarus, som betyder “mjölbärare” och hänsyftar på bladens vitludna undersida. Numera går den internationellt under namnet Tussilago farfara, där det första ledet kommer av det latinska ordet för hosta, tussis. “Tussin-ago” kan översättas “hosthävande”.
      Men på svenska kallas örten inte hosthäva utan hästhov. Vokalerna är således omkastade. Flera författare har häri velat se en skämtsam namnförvanskning. En sådan skulle visserligen kunna förklara det svenska hästhov men inte språkbruket i andra länder. “Hästhov” syftar på att bladen påminner om en hästhov, och denna liknelse går igen i de flesta språk. Norrmännen kallar örten “hestehov, danskarna “föllehov”, tyskarna “Rosshuf” eller “Eselhuf” (åsnehov), fransmännen “pas dáne”, engelsmännen bl. a. “horse foot” och italienarna “ugna di cavallo” och “ugna d´asine”. Hästen och åsnan går igen i samtliga fall.
      Drogen från hästhovsbladen – folium farfarae har länge funnits på apoteken.Drogen har ingått tillsammans med stjärnanis, ålandsrot, lakritsrot, kungsljus, timjan i “bröstkryddor” (spec. pectorales). Hästhovscigarrer och – cigarretter har rökts.
      Tussis, alltså hosta förekommer i sjukdom hos bar med prefixet per, alltså pertussis = kikhosta
 
Så nu vet vet ni allt om denna tidiga vårört
Bästa hälsningar
Fleming