Ordförande har ordet

Mina vänner, Framsidan på tidningen annonserar att vi närmar oss jul. En tid som många ser fram emot och andra gör det inte. Själv tillhör jag dem som gärna håller mig undan den hårt kommersiella delen och prioriterar att träffas och ha trevligt.

Vår förening Grindslanten finns också för att vi ska kunna träffas och ha trevligt. Det är som du vet det ena benet i vår verksamhet. Den andra är att lyfta fram de rättmätiga krav vi som äldre har på kommunen och samhället i stort.

Så här skrev jag i förra numret av vår medlemstidning: Vad ska vi sikta in oss på denna höst mån tro? Jo såklart alla de trevliga aktiviteter som programkommittén planerat för redan innan sommaren. Bra jobbat som vanligt. Vi har i vår förening en otroligt bra drivkraft att skapa trevligheter och även nyttigheter. Vi ger åt varandra. Mycket berömvärt!

I den "politiska" delen kämpar vi på för att det verkligen ska bli som vår kommun ofta uttrycker sig "Sveriges bästa xxxx". Så skrivs det både om äldreomsorg, cykelvägar, skolor, boende, trygghet, mm till och från. Jag upprepar det för att komma in på det arbete som valberedningen gör sedan sommaren. På månadsmötet i september meddelade jag, det som jag meddelat valberedningen i somras, att jag inte står till förfogande för omval som ordförande. Jag avslutar mitt medlemskap i SPF Seniorerna. Jag trivs mycket bra med arbetet på föreningsnivå men inte alls med den låga verkningsgrad som finns på riksnivå. Föreningen behöver dig som vill överta stafettpinnen från mig. Du kommer att få allt det stöd framöver från mig som du behöver! Tisdag den 12 november kl 14 är ett tillfälle då du kan träffa valberedningen och mig på Balders Bröd i Sollentuna Centrum för att över en fika prata lite framtid. Vi ses.

För dig som inte var med på senaste månadsmötet vill jag berätta att vi fick uppleva en otroligt musikalisk och personlig underhållning av Grabbarna från Eken. Det tre grabbarna är utbildade musiker, vilket tydligt märktes, och de hade en trevlig dialog med oss alla som njöt av deras föreställning. Ännu ett trevligt arrangemang i Grindslanten!

Då du läser detta medlemsblad har vi nyligen haft möte i Äldrerådet. På agendan där fanns bl a en uppföljning av vår skrivelse beträffande de höjda taxorna inom äldreomsorgen som vi anser är orimliga.
Det dröjer fram till nästa nummer innan vi hörs via denna sida så fram till dess önskar jag dig fina stunder och dagar!
Hälsningar
K-G Holmgren