God anslutning vid årsmötet den 4 februari

Utöver årsmötet bjöds deltagarna på viktig information inför kommande temamöte inom det familjerättsliga området. Vi fick också se den nyproducerade filmen Historien om Tureberg som du kan se här på hemsidan. Här hittar du också årsmötesprotokollet.

Ett bistert vinterväder med massor av nyfallen snö hindrade inte ett sjuttiotal Grindslantare att söka sig till S:t Larsgården och Grindslantens årsmöte den 4 februari.

Årsmötet, som kombinerades med ett ordinarie månadsmöte, inleddes av Anna Wennberg från Familjens Jurist i Sollentuna som informerade om vårt kommande temamöte kring viktiga dokument på det familjerättsliga området den 18 mars.

Därefter tände kommunarkivarie Annika Holmberg projektorn för att visa kommunens nya film om Tureberg, en del av Sollentuna som raskt utvecklats från fridfull lantlighet till dagens stadsmässiga och moderna kommuncentrum.
Se filmen här (47 min)


 • Så var det dags för Lars Jacobsson att rutinerat klubba igång själva årsmötet, som omvalde K-G Holmgren som Grindslantens ordförande. Nya styrelseledamöter blev Lennart Högman samt Bernt Andersson.

  Mötet beslöt att årsavgiften till föreningen blir oförändrat 300 kr under 2020, och även för vänmedlem oförändrat 50 kr.

  Av verksamhetsberättelsen framgick att styrelsen samlats varje månad för att planera och driva verksamheten med sikte på att dels öka medlemsnyttan, dels vara aktiv i förhandlingarna med kommunen kring äldrefrågorna. Där representerar K-G Holmgren och Olle Sandberg SPF Grindslanten i det kommunala pensionärsrådet, KPR, som sammanträder fyra gånger per år.

  Förutom årsmötet 2018 arrangerades sju välbesökta månadsmöten på S:t Larsgården. Programmen har bjudit både på underhållning och allvar, t ex föredrag om åldrandet och minnet, Sollentunas järnvägsstationer genom tiderna eller väderlek och långsegling. Flera uppskattade artister medverkade med sång och musik i olika genrer. Grindslantens resor och studiebesök är uppskattade av medlemmarna.

  Under året ordnades längre resor till Helsingfors och Belgrad och flera endagsresor i länet.

  Studiebesök gjordes bl a på Thielska Galleriet, Rörstrands slott, Liljevalchs och museet Vikingaliv, alla med stort och entusiastiskt deltagande.

  I samarbete med Sollentuna Bio visades tretton filmer på pensionärsvänliga tider och till nedsatt pris.

  Årsmötet/månadsmötet avslutades efter det traditionsenliga lotteriet med att K-G Holmgren avtackade avgående styrelseledamöterna UllaBella Gylleus och Björn Zacke för deras insatser i föreningsarbetet. Björn har under sitt år i styrelsen drivit både kontakten med våra annonsörer och organiserat temamöten och andra evenemang med stor energi. Ulla-Bella honorerades för sin sjuåriga och omfattande insats i föreningsarbetet, framför allt i programkommittén.

  Årsmötesprotokollet från Grindslantens årsmöte

  Pappersutskrifter från årsmötet kommer att finnas vid nästa månadsmöte eller så kan du beställa från medlemssekreteraren Kerstin Löfgren, tfn 076-849 07 56