Är du vänmedlem i Grindslanten?

Eftersom vårt nya medlemsregister har sina brister har inga inbetalningskort skickats ut till dig som är vänmedlem i Grindslanten. Vi ber därför dig, som av detta skäl inte betalt för år 2018, att vänligen sätta in avgiften, 50 kr, på föreningens Plusgiro 73 72 10-5. Glöm inte att ange ditt namn. Tack för din hjälp!