Hemtjänsten digitaliserar

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att alla hemtjänstkunder i Sollentuna ska få digitala lås på sina entrédörrar.

Sedan ett par år har flera kommuner i landet börjat använda digitala lås i hemtjänsten. Det innebär att de fysiska nycklarna ersätts med digitala nycklar i hemtjänstpersonalens mobiltelefoner.

Totalt rör det sig om ca 1 600 hemtjänstkunder. Det digitala låset monteras över det befintliga låset på insidan av ytterdörren och syns inte utifrån. Låset kan bara öppnas av behörig personal medan kunden själv och anhöriga kan använda nycklar som vanligt.

Tekniken väntas innebära effektivare hemtjänst och ökad säkerhet genom minskad nyckelhantering. Installationerna beräknas börja i oktober 2018 och pågå under ett år.