Bekvämare busshållplatser

Under våren anpassar kommunen fjorton busshållplatser för funktionsnedsatta i Viby och Helenelund.

Busshållplatserna förses med en upphöjd kantsten för att underlätta på- och avstigning för personer med funktionsnedsättning och för barnvagnar. Marken förses även med taktila markplattor för att underlätta för synskadade.

Dessa hållplatser byggs om:

  • Skjutbanevägen
  • Lillebovägen
  • Poppelvägen
  • Kornettvägen
  • Vibyåsen
  • Stenkullevägen
  • Lantgårdsvägen

Under arbetets gång kommer hållplatslägen att flyttas tillfälligt. Arbetet kan medföra framkomlighetsproblem för passerade trafik.