K-G har ordet

Mina vänner, Vissa delar som jag skrev i nr 5/2017 kopplar jag ihop med vad jag skriver nu. Anledningen är att Äldrerådet (som består av pensionärsföreningarna i Sollentuna och Demensföreningen i Sollentuna) arbetar hårt för att ALLA äldre i Sollentuna som behöver hjälp och stöd också ska få det. Och det kostar ju pengar så klart.

Så här skrev jag i förra numret av medlemsbladet: "Emellertid känns kampen abstrakt och märklig. Detta bland annat eftersom Vård- och Omsorgsnämnden fortsatt budgeterar alldeles för lågt jämfört med behovet hos de äldre i kommunen och nämnden tillåts att gå med ett underskott på ca 20 MSEK per år. För att kompensera detta underskott tillskjuter man pengar från kommunens "centrala kassa". Varför budgeterar man inte så man slipper de röda siffrorna? Kommunledningen nämner gång efter gång att man ska få budgeten i balans inom Vård- och Omsorgsnämnden. Hur ska det gå till om man går med ett underskott och fortfarande (?) har målet att bli en av de bästa kommunerna inom äldreomsorgen."

Vid senaste KPR-mötet, 2017-12-06, höll Vård- och Omsorgsnämndens ekonomichef Joakim Myrnäs en information om budgeten för Vård- och Omsorgsnämnden år 2018 jfr år 2017. Joakim visade bl a "budget 2017", "accepterat underskott 2017", "budget 2018" samt "accepterat underskott 2018". Han skrev det på tavlan, whiteboarden, på väggen. Budgeten HÖJS med 19,9 miljoner kronor men det "accepterade underskottet" SÄNKS från 20 miljoner till fem miljoner. Enkel matematik ger vid handen att nettohöjningen för Vård- och Omsorgsnämnden ENDAST blir 4,9 miljoner. Detta är min tolkning av det som presenterades. Det är här kommunledningen trollar med begreppen och går ut med en budgethöjning på 19,9 miljoner men till den verksamhet Vård- och Omsorgsnämnden driver skjuter man bara till 4,9 miljoner. Den "äts" dessutom i princip upp av inflationen så det blir MINDRE PENGAR till verksamheten som vi äldre är beroende av. Och vi betalar skatt i kommunen!

SPF Seniorerna Grindslanten är en opolitisk förening men de äldrefrågor vi arbetar med hamnar i politiken för beslut. Det är val den 9 september och pensionärsföreningarna i Sollentuna har tillsammans ca 3 000 medlemmar. Vi hoppas att kommunledningen, i sitt nära förestående budgetarbete, ska ha ambitionen att leva upp till den ersättningsnivå inom äldreomsorgen som den fria marknaden ligger på. I dagsläget har Äldrerådet informationer om att hemtjänstföretag lämnar Sollentuna pga för låg ersättning till det arbete de utför hos äldre behövande. I Sverige råder högkonjunktur. Jag tror inte det är annorlunda i Sollentuna!

Äldrerådet har vid besök hos hemtjänstföretag fått information om att dess personal stannar kvar längre hos den äldre (kunden) än vad hemtjänstföretaget får betalt för av kommunen....

Om du själv vill informera dig om kommunens ambitioner så gå in på kommunens hemsida www.sollentuna.se och titta. Till exempel på länken https://www.sollentuna.se/sv/omsorg--stod/aldreomsorg/kvalitet-- utveckling/aldreplanen/ där Äldreplanen finns. Kommunens uttryck "budget i balans" finns fortfarande med och spökar. Här spelar "accepterat underskott" en viktig roll tror jag. Från min sida är det bättre att kommunen satsar på balans mellan det behov som finns för oss äldre och den ekonomiska resurs som finns tillgängligt för detta ändamål. Så här skriver man på kommunens hemsida: "Sollentunas äldre ska kunna leva ett bra och meningsfullt liv i trygghet. Kommunen erbjuder många olika former av stöd och service för dig som är äldre." Äldrerådet planerar, som jag skrivit om tidigare, att ha politikerutfrågningar under våren som vi haft tidigare valår. Viktigt att de blir välbesökta av oss som ser vår framtid som äldre i Sollentuna!

Jag gör återigen reklam för Kommunfullmäktiges möten. De två kommande är 15 februari och 15 mars kl 18.00 högst upp i Kommunhuset. Det är både trevligt och matnyttigt! Vi ses där!

Jag gillar att göra andra saker förutom allt det som kretsar kring Grindslanten. Då jag skriver det här är det tyvärr barmark igen. Otroligt att snön kunde försvinna på drygt ett dygn förra veckan. På Sollentuna golfbana fanns det fina dubbelskidspår som var helt underbara att åka i. Men det kommer förhoppningsvis mer snö framöver....

Några av er som läser detta nummer av medlemsbladet är relativt nya i vår trevliga förening. Jag hoppas ni känner er välkomna! Tveka inte att fråga någon i styrelsen om vårt föreningsarbete. Vi har ett behov av att få fler som får ta del av våra trivsamma sysslor. Allt från att vara adjungerad till styrelsen, hjälpa till i någon av våra kommittéer till att komma med tips om vad vi ska engagera oss i. Allt i paritet till din egen ambition.

Till er alla som gjort år 2017 till ett bra år och till er alla som kommer att se till att även år 2018 blir ett bra år säger jag – STORT TACK FÖR DIN ARBETSINSATS.

K-G Holmgren