Aktiviteter för att motverka bedrägerier mot äldre

Brott mot äldre ökar - Aktiviteter för att motverka bedrägerier

Äldre utsätts alltmer för brott – man ser att dessa brott ökat markant sedan sommaren 2014.

Ett exempel på ett sådant brott kan vara att en äldre person blir ombedd att visa vägen till Drottningholm. Mannen som ber om hjälp verkar vara en turist. Han håller upp en karta och vi som bor i Bromma kan lätt peka ut var slottet ligger och hur man åker dit. Mannen ler vänligt och försvinner. Ganska snart, men för sent, upptäcker man att man som tack för hjälpen till blivit av med sin väska!

I en sådan, eller liknande, situation ser man ofta bara en gärningsman, men det är mycket vanligt att flera samverkar. Fegt mot ett ensamt brottsoffer, men effektivt! Den som blir utsatt känner naturligtvis stark olust och många brott anmäls därför inte. Det är ändå viktigt att anmäla till Polisen, även om det stannar vid ett försök till brott. Akut ringer man 112, annars 11414. Man kan också få stöd genom Brottsofferjouren, telefon 0200 212019.

Under hösten har en konferens om bedrägerier mot äldre hållits under ledning av Polisens Nationella BedrägeriCenter (NBC). Då berättades om erfarenheterna från en studie av brott mot äldre. Bl.a. ser man att storstadsområdena och städer längs med större vägar är värst drabbade. De flesta brotten sker mitt på dagen, särskilt vardagar. Yngre pensionärer utsätts mest utanför hemmet, t ex i butiker, vid bankomater och på parkeringsplatser, medan äldre oftast drabbas genom besök i hemmet. Med denna studie som underlag har ett utbildningspaket tagits fram av NBC i samarbete med Polisens arbetsgrupp mot seriebrott mot äldre (Circa-gruppen), Brottsofferjouren samt SPF och PRO. Pensionärsorganisationerna har på så sätt tillgång till ett väl genomarbetat material så att man kan informera sina medlemmar hur man kan undvika att utsättas för brott. Informationen/utbildningen kommer att genomföras i samarbete med Vuxenskolan.

Utifrån de tre brottsmiljöer som noterats är informationspaketet uppdelat i tre delar:

  • "Var på din vakt" ger tips om att skydda sig i offentlig miljö. Ett viktigt råd är att skydda sitt bankkort och koder som är åtråvärda för tjuvarna. Det finns ett antal sätt att distrahera offret så att man tappar kontrollen över sina värdesaker. (Det kan vara penningväxling, frågor om vägen, att man vill ha hjälp med att läsa en text eller att offret ombeds skriva på opinions- eller insamlingslistor). Gärningsmännen är alltid trevliga och, som sagt, ofta flera i samverkan.
  • "Ditt hem din borg" beskriver hur tjuvar kan ta sig in i bostaden genom att påstå att de måste kontrollera något i lägenheten eller sälja saker. De kan också ringa och påstå att man vunnit på lotteri eller utge sig för att vara ett barnbarn som behöver pengar.
  • "Syna bluffen" handlar om falska fakturor eller bluffmail, som kan se mycket trovärdiga ut.

Samarbetet med Polisen inom Västerort fortsätter. Lokalpolisområde Västerort, där Bromma ingår, leds av Lennart Paulsson. Den nya organisationen är nu igång och ska börja fungera fullt ut efter årsskiftet. Även lokalt Västerort är utbildning om förebyggande åtgärder mot äldrebrott på gång genom studiecirklar.

Ulf Grape