Styrelsen

Uppdaterades: 28 februari 2019

Ingvar Andersson

Ordförande

Birgitta Rydén Johansson

Sekreterare

Barbro Grahn Söderlund

Vice sekreterare

Yvonne Svensson

Kassör

Jan Ohlinder

Vice kassör

Bernt Andersson

Ledamot

Birger Martinsson

Ledamot

Marie-Louise Andersson

Ersättare

Publicerades: 28 februari 2018 Uppdaterades: 28 februari 2019