KÖREN

Uppdaterades: 18 mars 2020

Körens övningar är tills vidare inställda

Övning måndagar kl. 14.00 i föreningslokalen

Birgitta 070 544 63 95         Maj-Lis  070 853 09 28

Publicerades: 11 november 2017 Uppdaterades: 18 mars 2020