KÖREN

Uppdaterades: 29 januari 2020

SPF-kören våren 2020

Övning måndagar kl. 14.00 i föreningslokalen

27 januari

10 februari

12 februari sjunger vi på årsmötet i Nävelsjö

9  mars 

23 mars

6  april

4  maj

Birgitta 070 544 63 95         Maj-Lis  070 853 09 28

Publicerades: 11 november 2017 Uppdaterades: 29 januari 2020