Funktionärer

Uppdaterades: 19 mars 2020

Studieansvarig: Birgitta Rydén Johansson

tel. 070-5446395,  E-post:  birgitta.rydenjohansson@gmail.com

Biträdande: Birger Martinsson tel.  072-7099139 E-post: martinssonbirger@gmail.com

 

Friskvård: Gunnel Holmsten, sammankallande

tel. 070-242 3838  E-post: gunnel.holmsten@hotmail.se

Anita Karlsson, Eila Haapanen, Birgitta Fridsell.

 

Resekommitten: Berne Pettersson, sammankallande

tel. 070-6354863, E-post:  petterssonberne@gmail.com

Barbro Grahn Söderlund

tel. 076-0186080,  E-post:  eje_barbro@hotmail.com

Sivert Karlsson

tel. 070-5217274

 

KPR: Marie-Louise Andersson, Tel: 070-6038328

Birger Martinsson, 072-7099139. E-post: martinssonbirger@gmail.com 

 

Revisorer:  Hans-Gunnar Eklöf och Eila Haapanen

 

Trafikombud: Ulla Erdeberg  tel. 070-5345783

 

Hörselombud:  Lawrence Karlsson tel. 0383-770039

 

Medlemsansvarig: Yvonne Svensson

tel. 076-7862078,  E-post:  glomsjo2@outlook.com

 

Webbredaktör/Ljudtekniker: Harald Carlman

tel. 070-6349658  E-post:  harald.carlman@outlook.com

 

Valberedning: Lilian Tidåker, Sammankallande,

Folke Hörnstein, Gun-Britt Artursson, Ing-Britt Lingmerth.

 

Lotteri:  Ingrid Abelsson, sammankallande.

Gunnel Ekstrand, Folke Blad, Roland Bernhardsson, Mildred Sjöstrand.

 

Bouleledare: Lawrence Karlsson, sammankallande. 076-3077136

Gillis Johansson,Rune Eknäs.

 

Bowlingledare: Göran Fransson, sammankallande. 070-5560168

Peter Tönnies, Björn Sjöstrand, May-Britt Billred.

 Slöjdverksamhet på Brobygården: Kontakta Anders Knutsson tel. 0383-91223

Publicerades: 16 juni 2017 Uppdaterades: 19 mars 2020