Föreningen startades 22/12 1989

Uppdaterades: 01 mars 2019

Medlemsavgiften är 250:-

Själva startmötet av föreningen föregicks av ett energiskt arbete av en grupp eldsjälar. Den första dokumenterade sammankomsten var redan den 15 mars 1988. Drygt ett och ett halvt år före själva avsparken 1 augusti 1989 var det dags att träffas igen. Nu hade ringen vidgats så att även Fröderyd hade med ett par driftiga kvinnor. Rut Fransson och Ewa Carlsson. Nu tyckte arbetsgruppen att det var dags med lite fastare organisation. Man nominerade en interimstyrelse-

Carl Granlund, ordf. Karl-Erik Axelsson v.ordf. Rut Fransson sekr. Ewa Carlsson v.sekr. Georg Kvarnemo kassör.

Ordförande under åren:

Carl Granlund 1989 - 1993, Martin Furevall 1994 - 2003, Bengt Pettersson 2004 - 2008, Lilian Tidåker  2009 - 2014, Charles Häll 2015-2018, Ingvar Andersson 2019-

Sekreterare under åren:

Rut Fransson 1989 - 1990, Ewa Carlsson 1991 - 1995, Maria Schill 1996 - 1998, Gun Lanka 1999 - 2001, Anna-Stina Tränk 2002 - 2007, Sonja Fransson 2008 - 2011, May-Brith Billred 2012 -2016, Birgitta Rydén Johansson 2017 -

Kassör under åren:

Georg Kvarnemo 1989 - 2004, Inger Karlsson 2005 - 2013, Yvonne Svensson 2014 -

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 01 mars 2019