Kvarnön 14 dec

Uppdaterades: 15 december 2020

Vi gick från MSOK, Sjöbol, en bit på Knipesjöleden, Höryd, Kvarnön och leden tillbaka till MSOK. Vi var 9 stycken och hade lite olika meningar om hur långt vi gått och enades om att det var nog 7 km. Dagen började med en vacker himmel innan solen gick upp även om den försvann direkt. Vi fick klättra över den fallna tallen igen. I dikena vid EPA-vägen rinner vatten åt olika håll. Svårt att se idag när det var lite vatten i dikena. Stubbar med lavar och svampar på. Vid stenmuren tyckte vi att vi såg en hjort eller var det en ren? Sista bilden är ett försök att fånga solen den lilla stund den var framme. Kameran ville inte fokusera, men det syns nog att det var lite sol i alla fall. Text och bild med hälsning Helena.

Publicerades: 15 december 2020 Uppdaterades: 15 december 2020