Nyheter

Årsmöte 2020-02-03

Årsmötet genomfördes i matsalen på Margarertas Park den 3 februari

Friskvårdssatsningen

Dragning av vinnare på inlämnade aktivitetskort i perioden sep--2 dec har genomförts

Resor 2020

Resa till gränslandet Småland/Skåne maj 2020 samt till Vara konserthus april 2020 planeras.

Friskvårdssatsningen

Vid månadsträffen 2:e september 2019 drogs 9 vinnare på totalt 107 inlämnade kort