Nyheter

Vinstdragning på aktivitetskort

Dragning av vinnare på inlämnade aktivitetskort i perioden 3:e mars--7 december har genomförts 2020-12-13.

Friskvårdsaktiviteter

Lämna in aktivitetskort

Årsmötet 2021

Årsmötet 2021 framflyttas till 3:e maj 2021

Inställda aktiviteter

Styrelsen har beslutat att ställa in månadsträffen i december och januari 2021. Allt som en följd av corona-pandemins utbredning i Sverige