Sandhem 16 dec

Förmiddag utan regn och en trevlig vandring i Sandhem. Vi gick mot Ruder och det första vi såg var skyltar som behövde rengöras. Det var fornåkrar i Kylle och en stensättning som troligen är en gammal grav. Går man in på Fornsök och tittar så består hela Kylle mo av fossil åkermark. Vid Ruder är det gott om stenmurar. Det är inte bara i Småland det finns mycket sten. Här var det stenmurar runt åkrar och betesmarker. Vi passerade också Hagagärdet med gamla hus och ett nytt och Fridas stuga där det finns en fin jordkällare. I samhället såg vi en stor en och en skrotgubbe. Vi var 9 stycken och gick ca 5 km. När vi var klara och satte oss i bilarna kom regnet. Vi har tur med måndagsvädret för det mesta. Text och bild med hälsning Helena.