Aktiviteter

Uppdaterades: 16 november 2020

MÅNADSTRÄFFAR Våra månadsträffar är normalt på Margaretas Park första måndagen i varje månad kl 15.30. NU ÄR TRÄFFARNA INSTÄLLDA T.V. pga CONVID-19. Se under separat flik, Program 2020

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 16 november 2020