Aktiviteter

MÅNADSTRÄFFAR Våra månadsträffar har normalt varit i matsalen på Margaretas Park första måndagen i varje månad kl 15.30. F.n. får vi inte använda matsalen så nu testar vi ett nytt möteskoncept på Mullsjö Hotell & Konferens med start kl 13 under oktober, november och december 2021. Se under separat flik, Program 2021 vad som planeras i höst.