NTF utbildning

Rätten till jämlik mobilitet - Ta tillbaka ratten

Måndag 9 maj 2022 kommer NTF Jönköping
(Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande),
att i samarbete med Region Jönköpings län och Jönköpings University att starta projektet Rätten till jämlik mobilitet.

Projektet riktar sig till pensionerade kvinnor som har körkort men som av olika anledningar har slutat att köra bil eller sällan kör bil.
NTF kommer att erbjuda 8 teoriutbildningar där ni kommer att möta NTF, folkhälsoutvecklare, Jönköpings Universitet med flera samt erhålla 2 körlektioner på körskola.
Syftet är att fler kvinnor ska fortsätta köra bil för att på så sätt ha ett fortsatt socialt, aktivt och meningsfullt liv.
Utbildningen är kostnadsfri men du binder upp dig att medverka vid 8 mötestillfällen under våren & hösten.

Var:      Jönköping, Östra Storgatan

När:      Start måndag 9 maj

Anmälan senast: 2 maj

Andrea, NTF Jönköping 
Tlf: 073-68 414 31
(OBS! Begränsat antal platser)